Skip to content

Flere af vores medlemmer deltager i øjeblikket i et europæisk projekt, Patient Reported Outcome Measures (PROMs), hvilket er en kortlægning af vores klienters feedback om osteopatisk behandling, ledet af National Council of Osteopathic Research (NCOR).

Det foreløbige danske pilotprojekt blev gennemført i 2022, og viste signifikante resultater. Resultaterne fra pilotprojektet, der er baseret på i alt 150 datasæt, blev præsenteret af Dr. Dawn Carnes til Nordic Osteopathic Congress (NOC), der blev afholdt i København i slutningen af september i 2022. På baggrund af de foreløbige danske pilotdata kan vi bl.a., konstatere, at de klienter der søger behandling hos danske osteopater døjer med smerter og funktionsnedsættelse, typisk nedsat bevægelighed, og at de fleste har smerter fra nakke og lænd.

Det er Dr. Carol Fawkes der har det overordnede ansvar for PROMs, der allerede er i gang i syv andre Europæiske lande, og flere lande har tilmeldt sig. De danske data kommer samtidig til at indgå i de øvrige europæiske datasæt.

Det er National Council for Osteopathic Research (NCOR) og Clinvivo, der har det overordnede ansvar samt tilladelser til at gennemføre PROMs.

Mere information
Alle ordinære medlemmer af Danske Osteopater kan tilslutte sig PROMs ved at kontakt os via mail: info@danskeosteopater.dk

Back To Top