skip to Main Content

Brug af titlen “osteopat”

Af “Bekendtgørelse om autorisation af osteopater” fremgår blandt andet følgende: “§ 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har modtaget autorisation som osteopat, jf. § 70 b, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.”

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/981

M.R.O.DK  – Medlem af registrerede osteopater i Danmark

Du kan genkende medlemmer af foreningen Danske Osteopater ved at de bærer titlen M.R.O.DK efter deres navn og osteopattitel. Denne titel står for ”medlem af registrerede osteopater i Danmark”.

Af osteopat-titler kan følgende forekomme:

  • DO = Diploma i osteopati
  • BSc.Ost = Bachelor i osteopati
  • M.Ost = Master of Osteopathy
  • MSc.Ost = Master of Science in Osteopathy

Titlen “osteopat” er beskyttet og må alene anvendes af de osteopater der har fået udstedt deres autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed, samt de osteopater der praktiserer under overgangsordningen. Vores logo samt titlen: M.R.O.DK er beskyttet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Uberettiget brug af titlen osteopat samt udøvelse af osteopati:

Foreningen modtager regelmæssigt henvendelser omkring behandlere, der bruger titlen osteopat uden autorisation. Indtil 1.7.2023 kan de osteopater der var færdiguddannede og allerede praktiserede som osteopater inden lovgivningens ikrafttræden, den 01.07.2018, fortsat praktisere som osteopater, under overgangsordningen, og altså uden autorisation. Disse osteopater har indtil 1.7.2023, hvorefter de skal have udstedt en autorisation for fortsat, at kunne praktisere som osteopater. Osteopater der har afsluttet deres uddannelse efter den 01.07.2018, eller er flyttet til Danmark efter den 01.07.2018, skal afvente autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, før de kan anvende titlen osteopat og praktisere som osteopater i Danmark.

Alle færdiguddannede osteopater, der lever op til de medlemskrav der stilles af foreningen Danske Osteopater, har ret til at benytte den beskyttede titel: M.R.O.DK samt foreningens logo.

Back To Top