Skip to content

Studiemedlemskab

Studiemedlemskab koster kun 950 kr om året, og for dine penge får du:

  Kollektiv erhvervsansvarsforsikring hos Topdanmark. Forsikringsbeviser, både på dansk og engelsk, der kan downloades via vores intranet. Disse kræves ofte ved kursusdeltagelse i udlandet.

  Adgang til årets Generalforsamling. Udover den officielle dagsorden til Generalforsamlingen, afholdes faglige inspirerende oplæg og workshop, ganske gratis for alle medlemmer. Generalforsamlingen har været afholdt på Tivoli Hotel & Congress Center de sidste tre år, da rammerne, både de fysiske, placeringsmæssigt samt mad og drikke, er i absolut topklasse.

  Interessante faglige fysiske kurser og oplæg, når dette kan lade sig gøre, og ellers webinar til enten meget lav pris eller ganske gratis.

  Mulighed for at deltage i hhv. Julefrokost i København samt Nytårstaffel i Jylland eller på Fyn, med forskellige oplæg og underholdning.

  Mulighed for at følge med i al vores arbejde, både nationalt og internationalt. Vi informerer via opslag i vores to lukkede grupper på facebook, via regelmæssige mails, nyhedsbreve – DO Posten, 1-2 gange om året, og den årlige Nordic Osteopathic Journal – NOJ.

  Adgang til vores intranet med div. nyttige og relevante informationer samt dokumenter. Herunder referater fra bestyrelsesmøder, slides fra div. oplæg, DO Posten, NOJ, forsikringsbeviser, dokument til nyuddannede ostepater m.m.

  Medindflydelse på vores profession, i både ind – og udland. Danske Osteopater er meget aktive i det nordiske, europæiske og globale samarbejde, og bidrager derved til en konstant udvikling indenfor vores profession. Vi samarbejder tæt med de øvrige nationale osteopatiforeninger og er desuden fuldgyldige medlemmer af NOA, EFFO og OIA. På den måde sikrer vi, at vi og I følger med og har medindflydelse på udviklingen indenfor vores profession i et globalt perspektiv. Dette er vigtigt da vi er en forholdsvis lille profession, sammenlignet med f.eks. fysioterapeuter og kiropraktorer.

  Medlemskab af de to lukkede grupper på facebook for medlemmer af Danske Osteopater, hvor både bestyrelsen og medlemmer poster relevante oplæg:

Dansk Selskab for Osteopati
– her postes bl.a. NKR, uddrag af faglige artikler og litteratur, høringssvar m.m.
Find gruppen via dette link

Danske Osteopater – DO M.R.O.DK
– lukket gruppe for medlemmer af foreningen – her postes informationer af generel karakter, herunder f.eks. informationer om faglige oplæg, kurser, Generalforsamlingen samt div. vigtige informationer fra sundhedsmyndighederne. Vores medlemmer bruger gruppen også til kollegial sparring m.m.
Find gruppen via dette link

Back To Top