skip to Main Content

Medlemskab

Her kan du læse om proceduren for optagelse i Danske Osteopater.

Foreningen optager ordinære medlemmer, der

 1. a)  har gennemført og bestået en fuldtidsuddannelse som osteopat, eller
 2. b)  har gennemført og bestået en deltidsuddannelse som osteopat, såfremt ansøgeren 
forinden, eller efterfølgende er uddannet fysioterapeut, kiropraktor eller læge; eller i øvrigt har en forudgående sundhedsfaglig uddannelse, der er anerkendt og autoriseret af sundhedsstyrelsen, og som opfylder de krav der stilles til niveau 6 i kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.
 3. c) er medlem af en af de øvrige europæiske landes nationale osteopat foreninger, som er anerkendt af FORE eller EFO, eller i øvrigt opfylder kravene i litra a eller b.

Stk. 3 Foreningen kan i øvrigt optage andre, der uden at være medlem af et andet europæisk lands nationale osteopat forening, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder betingelser i stk. 2, litra a eller b.

Stk. 4 Foreningen optager passive medlemmer, der er uddannede osteopater, men som ikke for tiden. arbejder med osteopati.

Stk. 5 Foreningen optager studerende, som studerer en fultidsuddannelse som osteopat i henhold til stk. 2, litra a, eller som i øvrigt studerer en deltidsuddanelse som osteopat og i øvrigt opfylder kravene i stk. 2, litra b.

Optagelsesproces

 1. Du bedes udfylde denne kontaktformular (klik) – hvor du også vil blive bedt om at vedhæfte relevant dokumentation på færdiggjort(e) eller nuværende uddannelse.
 2. Din ansøgning om medlemskab bliver gennemgået af bestyrelsen for Danske Osteopater.
  Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage en endelig mail med dit kodeord og brugernavn til hjemmesiden.
  Hvis du får afslag på medlemskab af Danske Osteopater, vil du modtage en mail med begrundelse herfor.
 3. Du vil nu skulle logge ind på din nye bruger via (link) og dernæst kan du købe medlemskabet gennem vores webshop modul. (Se video her)
 4. Når din ordre er gået igennem vil du årligt blive opkrævet for medlemskontingentet. Du har til enhver tid mulighed for, at opsige dit medlemskab under din profil (LINK). Dog vil dette først træde i kræft ved næste fornyelse, jvf. betingelserne for medlemskab af Danske Osteopater.

REGISTRER

Adgang

Når dit medlemskab er aktivt vil du kunne tilgå vores intranet, hvor der f.eks vil være mulighed for at købe adgang til kurser, downloade vores logo’er og forsikringsbeviser m.m.

Derudover vil din profil blive eksponeret i vores database over osteopater i Danmark. Dette gælder dog ikke for studerende, da osteopatistuderende ikke er fuldgyldige medlemmer af Danske Osteopater.

Back To Top