skip to Main Content

Om Danske Osteopater

Danske Osteopater blev officielt stiftet i 2013 og er en interesseorganisation der varetager  medlemmernes faglige og økonomiske interesser, herunder ved at fremme informationen om osteopati og osteopatisk forskning i Danmark. Foreningen arbejder blandt andet på, at fastsætte kravene til uddannelsen, således at nyuddannede osteopater kan opnå dansk autorisation og blive medlem af Danske Osteopater. Derudover arbejder vi på, at:

  • stimulere til vedligeholdelse af medlemmernes faglige kompetencer
  • fremme, sammen med de udenlandske foreninger og organisationer, anerkendelsen af den osteopatiske profession og titel
  • opnå øget anerkendelse af den osteopatiske profession i Danmark gennem deltagelse og udvikling af den fælles europæiske standardisering af osteopati
  • repræsentere professionen ved forskellige professionelle arrangementer både i Danmark og i udlandet
  • arrangere kurser og webinars for foreningens medlemmer

Internationalt Samarbejde

Danske Osteopater er medlem af både Osteopathic International Alliance, OIA, samt European Federation & Forum for Osteopathy, EFFO. Derudover indgår vi i et tæt samarbejde med de øvrige Nordiske osteopatiforeninger, hvor vi har dannet alliancen, Nordic Osteopathic Alliance, NOA. De Nordiske osteopatiforeninger udgiver en fælles osteopatisk journal, ’Nordic Osteopathic Journal’, NOJ, og afholder på skift det årlige ’Nordic Osteopathic Congress’, hvor det bliver vores tur i 2022, at afholde Congresset i Danmark.

Bestyrelsen

Danske Osteopaters bestyrelse består af Hanna Tómasdóttir – formand, Anni Bach Zangenberg – næstformand, Trine Albæk – bestyrelsesmedlem, David Kim Rasmussen – bestyrelsesmedlem, Kasper Skovgaard Nielsen – bestyrelsesmedlem og kasserer, Camilla Maints Hansen – suppleant, og Christina Vedsted Nørrelund – suppleant. Formand og bestyrelsesmedlemmer bliver valgt ind for 2 år ad gangen, og suppleanter for 1 år ad gangen.

Kontaktoplysningerne på bestyrelsen fremgår herunder.

AAA 2

Hanna Tómasdóttir

Formand for Danske Osteopater & President for European Federation & Forum for Osteopathy – EFFO

hanna@danskeosteopater.dk

Se profil

David Kim Rasmussen

Bestyrelsesmedlem for Danske Osteopater

david@danskeosteopater.dk

Se profil

Kasper Skovgaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem & kasserer for Danske Osteopater

kasper@danskeosteopater.dk

Se profil

Christina Vedsted Nørrelund

Bestyrelsessuppleant for Danske Osteopater

info@danskeosteopater.dk

Se profil

Anni Bach Zangenberg

Næstformand for Danske Osteopater

 

anni@danskeosteopater.dk

Se profil

Trine Albæk

Bestyrelsesmedlem for Danske Osteopater

 

trine@danskeosteopater.dk

Se profil

Camilla Maints Hansen

Bestyrelsessuppleant for Danske Osteopater

info@danskeosteopater.dk

Se profil

Etisk Råd

Til Generalforsamlingen i 2020 blev Lasse Brøndsted udpeget af vores medlemmer som det ene medlem af Etisk Råd, og Ane Opstrup som hans suppleant. Bestyrelsen udpegede derudover Lotte Tønder som vores andet medlem af Etisk Råd. Foreningens jurist indgår som Etisk Råds tredje medlem.

Kontaktinfo

Formand:
Hanna Tómasdóttir DO M.R.O.DK
Finsensvej 42, st tv
2000 Frederiksberg

Tlf. 26 25 56 99

hanna@danskeosteopater.dk

 

Generelle spørgsmål sendes til:

info@danskeosteopater.dk

 

Back To Top