skip to Main Content

Osteopati i Europa og på verdensplan

Danske Osteopater har et tæt samarbejde med de Nordiske osteopatiforeninger, der har dannet alliancen: Nordic Osteopathic Alliance. Vi indgår ligeledes i et tæt samarbejde med de øvrige Europæiske osteopatiforeninger som fuldgyldige medlemmer af den Europæiske organisation, The European Federation & Forum for Osteopathy – EFFO, hvor vores formand, Hanna Tómasdóttir blev valgt som President marts 2020.

Derudover er Danske Osteopater fuldgyldige medlemmer af den internationale osteopati organisation, Osteopathic International Alliance – OIA.  OIA forener den osteopatiske profession på verdensplan, begge “streams”, de amerikanske læger der har en DO grad, samt de europæiske osteopater. OIA har over 120.000 medlemmer i 77 lande og vi blev det 9 land i verden der opnåede fuldt medlemskab. Vores formand, Hanna Tómasdóttir, blev valgt ind i OIA’s bestyrelse i maj 2021.

Som fuldgyldige medlemmer af OIA har vi stemmeret og derved en direkte indflydelse på vores profession på verdensplan.

Back To Top