skip to Main Content

Etisk Råd

Til Generalforsamlingen i 2020 blev Lasse Brøndsted udpeget af vores medlemmer som det ene medlem af Etisk Råd, og Ane Opstrup som hans suppleant. Bestyrelsen udpegede derudover Lotte Tønder som vores andet medlem af Etisk Råd. Foreningens jurist indgår som Etisk Råds tredje medlem.

Back To Top