skip to Main Content

Osteopati er en autoriseret sundhedsprofession i Danmark!

Osteopati blev vedtaget som en autoriseret sundhedsprofession med virkning fra den 1.7.2018, med hele 107 stemmer ud af 107 mulige, ved Folketingets 3. behandling af lovforslaget den 15.5.2018.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der udsteder autorisationer til alle 19 forskellige sundhedsfaglige faggrupper der skal have en autorisation for at arbejde i Danmark, herunder til osteopater. Alle ansøgninger om autorisation bliver vurderet enkeltvis af Styrelsen for Patientsikkerhed. På nuværende tidspunkt har 134 osteopater modtaget deres autorisation.

Læs nærmere omkring autorisation af osteopater her:

Osteopater kan ansøge om autorisation via dette link:

M.R.O.DK

Du kan genkende medlemmer af foreningen Danske Osteopater ved at de bærer titlen M.R.O.DK efter deres navn og osteopattitel. Denne titel står for  ”medlem af registrerede osteopater i Danmark”.

Af osteopat-titler kan følgende forekomme:

  • DO = Diploma i osteopati
  • BSc.Ost = Bachelor i osteopati
  • M.Ost = Master i osteopati

Både vores logo samt titel er beskyttet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Alle foreningens medlemmer er færdiguddannede osteopater.

Foreningen modtager regelmæssigt henvendelser omkring behandlere, der bruger titlen osteopat uden at have en uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution. Alle færdiguddannede osteopater, der lever op til de krav der stilles af foreningen Danske Osteopater har ret til at benytte den beskyttede titel:  M.R.O.DK samt foreningens logo. Danske Osteopater har modtaget dokumentation for afsluttet osteopatisk uddannelse fra hver enkelt osteopat, der er medlem af foreningen.

Osteopati i Europa og på verdensplan

Danske Osteopater har et tæt samarbejde med de Nordiske osteopatiforeninger, som aktive medlemmer af Nordic Osteopathic Alliance. Vi indgår ligeledes i et tæt samarbejde med de øvrige Europæiske osteopatiforeninger som fuldgyldige medlemmer af den Europæiske organisation, The European Federation & Forum for Osteopathy – EFFO, hvor vores formand, Hanna Tómasdóttir blev valgt ind som President marts 2020.

Derudover er Danske Osteopater fuldgyldige medlemmer af den internationale osteopati organisation, Osteopathic International Alliance – OIA . OIA forener den osteopatiske profession på verdensplan, begge “streams”, de amerikanske læger, physicians der har en DO grad, og de europæiske osteopati organisationer, non-physicians. OIA har over 120.000 medlemmer i 77 lande og vi blev det 9 land i verden der opnåede fuldt medlemskab.

Som fuldgyldige medlemmer af OIA har vi stemmeret og derved en direkte indflydelse på vores profession på verdensplan.

Back To Top