skip to Main Content

Osteopati er en autoriseret sundhedsprofession i Danmark!

Osteopati blev vedtaget som en autoriseret sundhedsprofession med virkning fra den 1.7.2018, med hele 107 stemmer ud af 107 mulige, ved Folketingets 3. behandling af lovforslaget den 15.5.2018.

Der arbejdes i øjeblikket med implementeringsprocessen forbundet med den nye lovgivning, og hver eneste ansøgning om autorisation bliver vurderet enkeltvis, af Styrelsen for Patientsikkerhed. På nuværende tidspunkt har 72 osteopater modtaget deres autorisation.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der autoriserer osteopater i Danmark. Læs nærmere omkring autorisation af osteopater her:

Osteopater kan ansøge om autorisation via dette link:

M.R.O.DK

Du kan genkende medlemmer af foreningen Danske Osteopater ved at de bærer titlen M.R.O.DK efter deres navn og osteopattitel. Denne titel står for  ”medlem af registrerede osteopater i Danmark”.

Af osteopat-titler kan følgende forekomme:

  • DO = Diploma i osteopati
  • BSc.Ost = Bachelor i osteopati
  • M.Ost = Master i osteopati

Både vores logo samt titel er beskyttet af Patent- og Varemærkestyrelsen. Alle foreningens medlemmer er færdiguddannede osteopater.

Foreningen modtager regelmæssigt henvendelser omkring behandlere, der bruger titlen osteopat uden at have en uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution. Alle færdiguddannede osteopater, der lever op til de krav der stilles af foreningen Danske Osteopater har ret til at benytte den beskyttede titel:  M.R.O.DK samt foreningens RO logo. Danske Osteopater har modtaget dokumentation for afsluttet osteopatisk uddannelse fra hver enkelt osteopat, der er medlem af foreningen. Man bør derfor som patient altid sikre sig, at den osteopatiske behandler bærer titlen `Osteopat M.R.O.DK´.

Osteopati i Europa

Danske Osteopater samarbejder tæt med den Europæiske organisation, The European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO), hvor vores formand, Hanna Tómasdóttir blev valgt ind som Vice President.  Her kan du læse nærmere omkring EFFO

Back To Top