Skip to content

European Federation & Forum for Osteopathy rebrandet som Osteopathy Europe!

Denne rebranding markerer en milepæl for den europæiske organisation, der repræsenterer over 28.000 osteopater i de nationale foreninger fra 23 europæiske lande, samt Brasilien, Canada og Israel. Paraplyorganisationens mål er at fremme anerkendelsen af osteopati som autoriseret sundhedsprofession, fortsat udvikle og harmonisere standarder på tværs af landegrænser, samt støtte op om forskning af høj kvalitet og et højt uddannelsesniveau.

Hanna Tómasdóttir, Præsident for Osteopathy Europe (og formand for Danske Osteopater), udtaler: “Vores rebrand til Osteopathy Europe afspejler medlemsorganisationernes kollektive engagement for professionen, hvor vi har opnået autorisation af osteopater i fem lande siden organisationen blev stiftet i 2018. Autorisation af vores profession sikrer mere ensartede standarder for det uddannelsesmæssige niveau, øger patientsikkerheden, og gavner derved både vores klienter og professionen generelt.”

Danske Osteopater er selvfølgelig medlem af Osteopathy Europe. Besøg deres hjemmeside for mere information om Osteopathy Europe: https://osteopathyeurope.org

Back To Top