Skip to content

Medlemskab

Her kan du læse om betingelserne for optagelse i Danske Osteopater:

§3 Det er en betingelse for medlemskab af Foreningen, at man har gennemført og bestået en uddannelse som osteopat, der er godkendt af Foreningen, og at man fra den 1. juli 2023 er autoriseret som osteopat af sundhedmyndighederne. Bestyrelsen kan undtagelsesvis og kun i helt særlige tilfælde dispensere for kravet om autorisation.

Stk. 2 Foreningen optager ordinære medlemmer, der

a) har gennemført og bestået en fuldtidsuddannelse som osteopat, eller
b) har gennemført og bestået en deltidsuddannelse som osteopat, såfremt ansøgeren forinden, eller efterfølgende er uddannet fysioterapeut, kiropraktor eller læge; eller i øvrigt har en forudgående sundhedsfaglig uddannelse, der er anerkendt og autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed, og som opfylder de krav der stilles til niveau 6 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, udgivet af Uddannelses – og Forskningsministeriet.
c) er medlem af en af de øvrige europæiske landes nationale osteopat foreninger, som er anerkendt af EFFO, og i øvrigt opfylder kravene i litra a eller b.

Stk. 3 Foreningen kan i øvrigt optage andre, der uden at være medlem af et andet europæisk lands nationale osteopat forening, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder betingelser i stk. 2, litra a eller b.

Stk. 4 Udenlandske ansøgere og de nuværende medlemmer af Foreningen skal kunne beherske Dansk på A niveau eller dokumentere tilsvarende danskkvalifikationer som f.eks:

 • bestå Studieprøven i Dansk
 • bestå suppleringskursus i Dansk A
 • færdigheder i dansk på et tilsvarende niveau (eks. færdiggjort en dansk gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelse i Danmark, hvor undervisningen er foregået på dansk)
 • tilsvarende dansk fagniveau (eks. opvokset i et dansktalende hjem, og har aflagt folkeskolens afgangseksamen i dansk

Stk. 5 Foreningen optager passive medlemmer, der er uddannede osteopater, men som ikke for tiden. arbejder med osteopati.

Stk. 6 Foreningen optager studerende, som studerer en fultidsuddannelse som osteopat i henhold til stk. 2, litra a, eller som i øvrigt studerer en deltidsuddannelse som osteopat og i øvrigt opfylder kravene i stk. 2, litra b.

Stk. 7 Ansøgning om optagelse i foreningen skal foregå online via Danske Osteopaters hjemmeside. Nægter bestyrelsen at acceptere den indgivne begæring, kan sagen på forlangende af fem medlemmer indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling.

Optagelsesproces

 1. Du bedes udfylde denne kontaktformular (klik) – hvor du også vil blive bedt om at vedhæfte relevant dokumentation på færdiggjort(e) eller nuværende uddannelse.
 2. Din ansøgning om medlemskab bliver gennemgået af bestyrelsen for Danske Osteopater.
  Hvis din ansøgning bliver godkendt, vil du modtage en endelig mail med dit kodeord og brugernavn til hjemmesiden.
  Hvis du får afslag på medlemskab af Danske Osteopater, vil du modtage en mail med begrundelse herfor.
 3. Du vil nu skulle logge ind på din nye bruger via (link) og dernæst kan du købe medlemskabet gennem vores webshop modul. (Se video her)
 4. Når din ordre er gået igennem vil du årligt blive opkrævet for medlemskontingentet. Du har til enhver tid mulighed for, at opsige dit medlemskab under din profil (LINK). Dog vil dette først træde i kræft ved næste fornyelse, jvf. betingelserne for medlemskab af Danske Osteopater.

REGISTRER

Adgang

Når dit medlemskab er aktivt vil du kunne tilgå vores intranet, hvor der f.eks vil være mulighed for at købe adgang til kurser, webinars, downloade vores logo’er og forsikringsbeviser m.m.

Derudover vil din profil blive eksponeret i vores database over osteopater i Danmark. Dette gælder dog ikke for studerende, da osteopatistuderende ikke er fuldgyldige medlemmer af Danske Osteopater.

Back To Top