Skip to content

Om Danske Osteopater

Danske Osteopater blev officielt stiftet i 2013 og er en interesseorganisation der varetager medlemmernes og professionens interesser, herunder ved at fremme informationen om osteopati, støtte op om etablering af dansk reguleret fuldtidsuddannelse i osteopati og osteopatisk forskning der lever op til akademiske anerkendte standarder. Foreningen skal gennem sit virke bl.a. arbejde for:

  • at fremme etableringen af en dansk reguleret og akkrediteret fuldtidsuddannelse i osteopati, og at sikre et højt fagligt niveau for uddannelsen
  • at støtte op om medlemmernes muligheder for videreuddannelse samt udbyde relevante kurser af høj faglig kvalitet
  • at fremme kendskabet til osteopati og osteopater sammen med relevante nationale og internationale foreninger samt sammenslutninger m.v.
  • at bidrage til og støtte op om international osteopatisk forskning og standarder for uddannelse, der lever op til anerkendte internationale standarder
  • at udvide og videreudvikle det internationale samarbejde om den osteopatiske profession, og herunder samarbejde med relevante udenlandske aktører og foreninger for udviklingen af den osteopatiske profession
  • fortsat at bidrage til anerkendelse af den osteopatiske profession igennem deltagelse og udvikling af en fælles europæiske standard
  • at fremme samarbejdet mellem osteopater og de øvrige autoriserede sundhedsprofessioner samt andre relevante aktører
    at deltage i relevante professionelle arrangementer i Danmark og udlandet
  • at samle den osteopatiske profession i Danmark under en stærk forening

Danske Osteopater består pr. 1.10’23 af 356 medlemmer, heraf 296 osteopater og 60 studerende.

Kontakt: 

Spørgsmål relateret til osteopatiuddannelsen rettes til de relevante skoler og spørgsmål til og om osteopatisk behandling rettes til den/de osteopater der findes i dit nærområde. Du finder oversigt over færdiguddannede osteopater her på siden, under fanen: Find os! 

Postadresse
Danske Osteopater, att. formand Hanna Tómasdóttir
Finsensvej 42, st tv
2000 Frederiksberg
CVR: 35373306

Generelle spørgsmål omkring foreningens arbejde sendes til:
info@danskeosteopater.dk

Hanna Tómasdóttir, formand for Danske Osteopater, kan enten kontaktes via mail eller telefon, i tilfælde af spørgmål der har relevans for foreningens arbejde eller er relateret til selve professionen:

hanna@danskeosteopater.dk
Telefon: + 45 26255699

Back To Top