skip to Main Content

Efter en udførlig samtale samt en klinisk undersøgelse vil osteopaten i et samarbejde med dig, udfærdige en behandlingsplan. Osteopaten er trænet til at tage stilling til, hvorvidt en henvisning til læge eller anden specialist vil være nødvendig.

Hvad indebærer en osteopatisk behandling?

  • En osteopat diagnosticerer, behandler samt forebygger muskel- og led problemer i hele bevægeapparatet.
  • Din osteopat indvier dig i undersøgelsen samt en behandlingsplan, der er tilpasset dig.
  • Din osteopat forklarer hvad han/hun laver og vil bede om et samtykke til behandlingsplanen, herunder hvis der f.eks., indgår manipulationer af kroppens led i din behandling.
  • Behandlingen er manuel, hvilket indebærer, at osteopaten alene anvender sine hænder som redskab til både undersøgelse og behandling.
  • De anvendte behandlingsteknikker kan bestå af: manipulationer af kroppens led, ledmobilisering, strækteknikker samt massage af muskler og bindevæv, muskel-energi teknikker, fascie teknikker og kranieteknikker.
  • Du kan til enhver tid stille spørgsmål til din osteopat, også hvis du er usikker på behandlingens formål, reaktion på behandlingen eller hvis du har bekymringer relateret til behandlingen eller dine symptomer.
  • Din osteopat kan desuden anbefale simple råd relateret til livsstilsændringer (søvn, kostanbefalinger, øvelser, træning m.m.) eller henvise dig til udredning hos egen læge, hvis dette skønnes relevant.
  • Det er ofte nødvendigt med 2-4 behandlinger, før der opleves en mærkbar forbedring af din tilstand.
Back To Top