Hvordan arbejder en osteopat?

Osteopati er en manuel sundhedsprofession, baseret på naturvidenskabelige fag, som eksempelvis anatomi, fysiologi, neurologi, biomekanik og sygdomslære. Osteopater behandler alene med deres hænder som redskab og anvender behandlingsteknikker der kan bestå af: Manipulationer af kroppens led, ledmobilisering, strækteknikker samt massage af muskler og bindevæv, muskel-energi teknikker og fascielle teknikker. Osteopater undersøger og behandler dysfunktioner i led, muskler og bindevæv i hele kroppen med henblik på, at normalisere kroppens funktioner.

Da årsagen til de oplevede symptomer kan stamme fra et andet sted i kroppen, behandler osteopaterne både symptomerne samt årsagen til symptomerne. I en osteopatisk praksis kombineres den osteopatiske tilgang med behandlerens teoretiske samt manuelle færdigheder, med henblik på en individuel behandlingsstrategi der er tilpasset den enkelte patients behov.

Efter en udførlig samtale samt en klinisk undersøgelse vil osteopaten fremlægge den bedst egnede behandlingsplan for den enkelte person. Osteopaten er trænet til at tage stilling til, hvorvidt en henvisning til læge eller anden specialist vil være nødvendig.

Osteopaten opnår sine resultater ved at bruge et bredt udvalg af manuelle teknikker, der passer til den enkeltes behov:

 • Mobilisering (passiv bevægelse af leddene) til at forbedre kvalitet og/eller omfang af ledbevægelsen.
 • Muskel-energi teknikker bruger blidt patientens egne kræfter til at genskabe en balanceret muskelfunktion.
 • HVLA (kendt som løsning af led med impuls eller manipulation). Teknikker til genoprettelse af optimal bevægelse og funktion af et led (denne teknik producerer ofte en hørbar kliklyd).
 • Funktionelle-/fascielle-/muskelhindeteknikker. Disse teknikker arbejder med bindevævet, som bringes i en tilstand af afspændthed, således at en frigørelse opnås. Disse teknikker er meget blide og bliver ofte brugt ved akutte tilstande.
 • Kranieteknikker. Disse teknikker arbejder via kroppens naturlige bevægelser, er meget blide og specielt velegnede til spædbørn, børn og patienter med f.eks. hovedpine.

Hvad indebærer en osteopatisk behandling?

 • En osteopat diagnosticerer, behandler samt forebygger muskel- og led problemer i hele bevægeapparatet.
 • Din osteopat indvier dig i deres undersøgelses fund samt en behandlingsplan, der er tilpasset din tilstand.
 • Din osteopat forklarer hvad de laver og vil bede om et samtykke til behandlingsplanen, herunder hvis der f.eks., indgår manipulationer af kroppens led i din behandling.
 • Behandlingen er manuel, hvilket indebærer, at osteopaten alene anvender sine hænder som redskab til både undersøgelse og behandling.
 • De anvendte behandlingsteknikker kan bestå af: manipulationer af kroppens led, ledmobilisering, strækteknikker samt massage af muskler og bindevæv, muskel-energi teknikker, fascielle teknikker og kranieteknikker.
 • Du kan til enhver tid stille spørgsmål til din osteopat, også hvis du er usikker på behandlingens formål, eller hvis du har bekymringer relateret til behandlingen eller dine symptomer.
 • Din osteopat kan desuden anbefale simple råd relateret til livsstilsændringer (kostanbefalinger, træning m.m.), bestemte øvelser der laves derhjemme, brug af varme/kuldebehandling, eller henvise dig til udredning hos egen læge, hvis dette skønnes relevant.
 • Det er ofte nødvendigt med 2-4 behandlinger, før der opleves en mærkbar forbedring af din tilstand.

Hvad er IKKE en del af en osteopatisk behandling?

 • Alle former for apparaturbehandling. Herunder eksempelvis behandling med laser, ultralyd, kortbølge, strøm og lignende.
 • Alle former for behandling med skarpe genstande. Herunder eksempelvis akupunktur og lignende.
 • Varme-og kuldebehandling.