Historie

Andrew Taylor Still 1914

Dr. Andrew Taylor Still 1914

Osteopati har eksisteret som behandlingsform siden 1874. Den første skole for osteopati blev åbnet i 1892 af Dr. Andrew T. Still. Dr. Still var praktiserende læge og var utilfreds med de daværende behandlingsmetoder. Da han var ude af stand til at redde sine børn fra meningitis med den daværende medicin, udviklede Dr. Still sit eget behandlingssystem baseret på kroppens struktur og funktion samt kroppens naturlige helbredelsesevne.

Osteopati er autoriseret i England, Malta, Portugal, Finland, Island, Schweiz, Frankrig og Lichtenstein. Der arbejdes fortløbende med et fælles europæisk projekt blandt de respektive nationale osteopatforeninger i FORE regi, hvor formålet er at få osteopati autoriseret i resten af de europæiske lande. Osteopati er desuden anerkendt og udbredt i Australien og New Zealand.

Filosofi

Hos en osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

1) Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
2) Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
3) Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Osteopaten har derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, mm. – arbejder og påvirker hinanden.

På den måde undgår osteopaten at udføre traditionel symptombehandling.

Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte allerede efter et kort behandlingsforløb.

Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive patienten omkring hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.