Skip to content

Hvad er osteopati?

En osteopat er en autoriseret sundhedsperson, der er specialiseret i udredning og behandling af muskuloskeletale problematikker. Tilgangen er personcentreret og tager udgangspunkt i hele mennesket.

Hvad behandler en osteopat?

Osteopater undersøger og behandler smerter og problemer fra muskler, bindevæv og led i hele kroppen.

Uddannelse

Danske Osteopater anerkender både danske og udenlandske akkrediterede uddannelser, grader og titelbetegnelser, hvor uddannelsesinstitutionen er akademisk anerkendt og akkrediteret af de nationale myndigheder, akkrediteret af European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), eller tilsvarende er internationalt anerkendt.

Forsikring

Langt de fleste sundhedsforsikringer og ulykkesforsikringer giver tilskud til osteopatisk behandling.

Back To Top