Skip to content

Om Danske Osteopater

Danske Osteopater blev officielt stiftet i 2013 og er en interesseorganisation der varetager medlemmernes og professionens interesser, herunder ved at fremme informationen om osteopati, støtte op om etablering af dansk reguleret fuldtidsuddannelse i osteopati og osteopatisk forskning der lever op til akademiske anerkendte standarder.

Foreningen skal gennem sit virke bl.a. arbejde for:

  • at fremme etableringen af en dansk reguleret og akkrediteret fuldtidsuddannelse i osteopati, og at sikre et højt fagligt niveau for uddannelsen
  • at støtte op om medlemmernes muligheder for videreuddannelse samt udbyde relevante kurser af høj faglig kvalitet
  • at fremme kendskabet til osteopati og osteopater sammen med relevante nationale og internationale foreninger samt sammenslutninger m.v.
  • at bidrage til og støtte op om international osteopatisk forskning og standarder for uddannelse, der lever op til anerkendte internationale standarder
  • at udvide og videreudvikle det internationale samarbejde om den osteopatiske profession, og herunder samarbejde med relevante udenlandske aktører og foreninger for udviklingen af den osteopatiske profession
  • fortsat at bidrage til anerkendelse af den osteopatiske profession igennem deltagelse og udvikling af en fælles europæiske standard
  • at fremme samarbejdet mellem osteopater og de øvrige autoriserede sundhedsprofessioner samt andre relevante aktører
    at deltage i relevante professionelle arrangementer i Danmark og udlandet
  • at samle den osteopatiske profession i Danmark under en stærk forening

Danske Osteopater består pr. 1.10’23 af 356 medlemmer, heraf 296 osteopater og 60 studerende.

Postadresse
Danske Osteopater, att. formand Hanna Tómasdóttir
Finsensvej 42, st tv
2000 Frederiksberg
CVR: 35373306

Generelle spørgsmål omkring foreningens arbejde sendes til:
info@danskeosteopater.dk

Hanna Tómasdóttir, formand for Danske Osteopater, kan enten kontaktes via mail eller telefon, i tilfælde af spørgmål der har relevans for foreningens arbejde eller er relateret til selve professionen:

hanna@danskeosteopater.dk
Telefon: + 45 26255699

Back To Top