Skip to content

Dansk Selskab for Osteopati (DSO)

Dansk Selskab for Osteopati (DSO) er et fagligt selskab, stiftet under Danske Osteopaters (DO) organisation, hvis formål er at arbejde med kvalitetssikring samt faglig udvikling indenfor osteopati.

Nogle af DSO’s vigtigste opgaver er vidensformidling samt at sikre en kontinuerlig faglig udvikling ved bl.a. at støtte op om implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis. Dansk Selskab for Osteopati varetager desuden forskellige fagligt relevante opgaver i et samarbejde med DO’s bestyrelse, der understøtter og bidrager til foreningens og professionens fremgang. Herunder medvirker DSO bl.a. til udarbejdelse af høringssvar, er engageret i nationalt arbejde omkring retningslinjer indenfor sundhedssektoren samt videreudvikling indenfor professionen generelt. DSO’s ledelse deltager også i det nordiske, europæiske og internationale samarbejde samt forskningsnetværk.

Dansk Selskab for Osteopati ledes af Andreas Sønderris, Lau Saugman Hansen og Thomas Hyldelund.

Back To Top