Skip to content

Hvad er osteopati?

En osteopat er en autoriseret sundhedsperson, der er specialiseret i udredning og behandling af muskuloskeletale problematikker. Den osteopatiske tilgang er personcentreret og tager udgangspunkt i hele mennesket og ikke blot det problematiske område.

Osteopaten har en indgående viden i fysiologi, neurologi, anatomi, biomekanik, sygdomslære og smerter. Igennem en grundig dialog med klienten og en fyldestgørende undersøgelse, hjælper osteopaten med at få skabt et overblik over den smerteproblematik eller funktionsnedsættelse, klienten står overfor. Herefter udarbejdes, i samarbejde med klienten, en individuel behandlingsplan og relevant behandling igangsættes.

Osteopatien er en anerkendt manuel profession, hvor strategier for smertehåndtering, livsstilsvejledning, planlægning af aktivitetstiltag og træning m.m. indgår.

En konsultation hos en osteopat tager typisk mellem 30 og 60 min, hvilket er med til at skabe rammerne for en behandlingssession, hvor der er god tid til klienten. Netop tiden til en grundig undersøgelse, klinisk refleksion, behandling og en dybdegående dialog er med til at skabe forudsætningerne for et godt resultat.

Den osteopatiske klient er typisk præget af smerter eller funktionsnedsættelse, der hæmmer eller besværliggør hverdagen og fysisk aktivitet, f.eks. smerter i ryggen, nakken, bækkenet, hovedet eller ekstremiteterne. En del osteopater specialiserer sig indenfor forskellige problemstillinger eks. behandling af idrætsskader, børnebehandling, kvindesundhed, hovedpine m.m.

Find en Osteopat i dit område

Back To Top