Skip to content

Brug af titlen “osteopat”

Af “Bekendtgørelse om autorisation af osteopater” fremgår blandt andet følgende: “§ 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har modtaget autorisation som osteopat, jf. § 70 b, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.”

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/981

M.D.O. = Medlem af Danske Osteopater

Du kan genkende medlemmer af Danske Osteopater ved at de bærer titlen M.D.O. efter deres navn og evt. uddannelsestitel. M.D.O. står for ”medlem af Danske Osteopater”.

Af uddannelsestitler kan følgende forekomme:

  • DO = Diploma i osteopati
  • BSc.Ost = Bachelor i osteopati
  • M.Ost = Master of Osteopathy
  • MSc.Ost = Master of Science in Osteopathy

Titlen ‘osteopat’ er beskyttet, og må kun anvendes af osteopater der har fået udstedt en officiel autorisation som osteopat af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vores logo er beskyttet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Alle færdiguddannede der afventer autorisation og lever op til de medlemskrav der stilles af Danske Osteopater, har ret til at benytte titlen M.D.O., samt foreningens logo.

Uberettiget brug af titlen osteopat samt udøvelse af osteopati

Foreningen modtager desværre regelmæssigt henvendelser omkring behandlere, der bruger titlen osteopat, eller praktiserer og reklamerer med osteopati uden autorisation. Alle autoriserede sundhedspersoner, herunder osteopater, fremgår af det offentlige autorisationsregister der opdateres løbende af Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/sundhedsfaglig/autorisation/autorisationsregistret

Back To Top