Skip to content

Osteopati er en autoriseret sundhedsprofession i Danmark!

Lovforslaget om autorisation af osteopater blev vedtaget med virkning fra den 1.7.2018, med hele 107 stemmer ud af 107 mulige, ved Folketingets 3. behandling af lovforslaget den 15.5.2018. Derved blev osteopater en del af det anerkendte selskab af autoriserede sundhedspersoner.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der udsteder autorisationer til alle 19 forskellige sundhedsfaglige faggrupper der skal have en autorisation for at arbejde i Danmark, herunder til osteopater. Alle ansøgninger om autorisation bliver vurderet enkeltvis af Styrelsen for Patientsikkerhed. På nuværende tidspunkt har 185 osteopater modtaget deres autorisation.

Læs nærmere omkring autorisation af osteopater her:

[vc_btn title=”Læs mere” link=”url:https%3A%2F%2Fvia.ritzau.dk%2Fpressemeddelelse%2Fosteopati-bliver-en-autoriseret-sundhedsprofession-i-danmark-fra-den-1-juli%3FpublisherId%3D3613423%26releaseId%3D12829024||target:%20_blank|”]

Osteopater kan ansøge om autorisation via dette link:

[vc_btn title=”Søg her” link=”url:https%3A%2F%2Fstps.dk%2Fda%2Fsundhedsprofessionelle-og-myndigheder%2Fautorisation%2Fsoeg-autorisation-dansk-uddannet%2Fosteopat%2F||target:%20_blank|”]

Information in English:

Osteopathy is fully regulated and licensed healthcare profession in Denmark, which mean that the title “osteopat” is protected. You will have to apply for an authorisation, a license to practise as an osteopath, to be able to work as an osteopath in Denmark. There are specific legal demands for the patient record keeping as an osteopath, which also has to be written in Danish.
You can apply for an authorisation at the Patient Safety Authority, read the legislation and explore which educational criteria you have to comply with, here:

Executive order on the Authorisation of Osteopaths

[vc_separator color=”black” css=”.vc_custom_1558460528567{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 40px !important;}”]

Brug af titlen “osteopat”

Af “Bekendtgørelse om autorisation af osteopater” fremgår blandt andet følgende:

“§ 2. Ret til at betegne sig som osteopat har kun den, der har modtaget autorisation som osteopat, jf. § 70 b, stk. 2, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.”

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/981

 

M.R.O.DK  – Medlem af registrerede osteopater i Danmark

Du kan genkende medlemmer af foreningen Danske Osteopater ved at de bærer titlen M.R.O.DK efter deres navn og osteopattitel. Denne titel står for ”medlem af registrerede osteopater i Danmark”.

Af osteopat-titler kan følgende forekomme:

  • DO = Diploma i osteopati
  • BSc.Ost = Bachelor i osteopati
  • M.Ost = Master of Osteopathy
  • MSc.Ost = Master of Science in Osteopathy

Titlen “osteopat” er beskyttet og må alene anvendes af de osteopater der har fået udstedt deres autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed, samt de osteopater der praktiserer under overgangsordningen. Vores logo samt titlen: M.R.O.DK er beskyttet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Uberettiget brug af titlen osteopat samt udøvelse af osteopati:

Foreningen modtager regelmæssigt henvendelser omkring behandlere, der bruger titlen osteopat uden autorisation. Indtil 1.7.2023 kan de osteopater der var færdiguddannede og allerede praktiserede som osteopater inden lovgivningens ikrafttræden, den 01.07.2018, fortsat praktisere som osteopater, under overgangsordningen, og altså uden autorisation. Disse osteopater har indtil 1.7.2023, hvorefter de skal have udstedt en autorisation for fortsat, at kunne praktisere som osteopater. Osteopater der har afsluttet deres uddannelse efter den 01.07.2018, eller er flyttet til Danmark efter den 01.07.2018, skal afvente autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, før de kan anvende titlen osteopat og praktisere som osteopater i Danmark.

Alle færdiguddannede osteopater, der lever op til de medlemskrav der stilles af foreningen Danske Osteopater, har ret til at benytte den beskyttede titel: M.R.O.DK samt foreningens logo.

[vc_separator color=”black” css=”.vc_custom_1558460528567{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 40px !important;}”]

Osteopati i Europa og på verdensplan

Danske Osteopater har et tæt samarbejde med de Nordiske osteopatiforeninger, der har dannet alliancen: Nordic Osteopathic Alliance. Vi indgår ligeledes i et tæt samarbejde med de øvrige Europæiske osteopatiforeninger som fuldgyldige medlemmer af den Europæiske organisation, The European Federation & Forum for Osteopathy – EFFO, hvor vores formand, Hanna Tómasdóttir blev valgt som President marts 2020.

Derudover er Danske Osteopater fuldgyldige medlemmer af den internationale osteopati organisation, Osteopathic International Alliance – OIA.  OIA forener den osteopatiske profession på verdensplan, begge “streams”, de amerikanske læger der har en DO grad, samt de europæiske osteopater. OIA har over 120.000 medlemmer i 77 lande og vi blev det 9 land i verden der opnåede fuldt medlemskab. Vores formand, Hanna Tómasdóttir, blev valgt ind i OIA’s bestyrelse i maj 2021.

Som fuldgyldige medlemmer af OIA har vi stemmeret og derved en direkte indflydelse på vores profession på verdensplan.

[vc_btn title=”Læs mere om EFFO” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.effo.eu%2Feffo-board%2F||target:%20_blank|”][vc_separator color=”black” css=”.vc_custom_1558460528567{margin-top: 40px !important;margin-bottom: 40px !important;}”]
Back To Top