skip to Main Content

Heldagskursus om migræne, spændingshovedpine og post-traumatisk hovedpine (hovedpine efter hjernerystelse)

2,000.00 kr. inkl. moms

Beskrivelse

 

Migræne – patofysiologi og multidisciplinær behandling
Dr. Thien Phu Do, lægefaglig rådgiver hos Nationalt Videnscenter for Hovedpine og forsker på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet, vil holde oplægget “Migræne – patofysiologi og multidisciplinær behandling”. Hans egen forskning spænder vidt og inkluderer diagnostiske screeningsværktøjer, udvikling af rationel sundhedspolitik og dissekering af de underliggende molekylære mekanismer i migræne og anden hovedpine. Hans arbejde er udgivet i flere førende videnskabelige tidsskrifter bl.a. The Lancet. For nyligt har han bidraget til udarbejdelse af retningslinjer for behandling af migræne i primærsektoren i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Migræne er en primær hovedpinesygdom som rammer hver syvende person og over en milliard mennesker på verdensplan
Migræne har en række negative og væsentlige virkninger, ikke kun på de umiddelbart berørte, men også på deres familier, kolleger, arbejdsgivere og samfundet. På trods af omfattende behandlingsmuligheder og diagnostiske kriterier forbliver den kliniske behandling suboptimal med fejldiagnosticering og underbehandling af migræne som væsentlige udfordringer.

Migræne manifesterer sig klinisk som tilbagevendende hovedpineanfald med en lang række af ledsagesymptomer. I omtrent en tredjedel af individer med migræne forudgås hovedpinen ofte eller altid eller ledsages af forbigående neurologiske symptomer, migræneaura. Endvidere vil et mindretal af udvikle kronisk migræne, hvor anfaldene er særdeles hyppige. Tilgængelige behandlingsmuligheder varierer fra land til land og omfatter anfalds-, forebyggende og non-farmakologiske behandlinger. På grund af store fremskridt i forståelsen af patogenesen er der opstået nye mekanisme-baserede lægemidler og udvidede behandlingsmuligheder.

Heldagskursets indhold
Dette heldagskursus vil fokusere på de underliggende biologiske mekanismer for hvorfor og hvordan migræneanfald manifesterer sig. Derudover vil der være fokus på diagnostik, komorbiditeter og hvilke faldgruber man bør være opmærksom på. Ikke mindst vil kurset gå i dybden med evidensen for forskellige farmakologiske og non-farmakologiske behandlinger, såsom neuromodulation og biofeedback, som vil kunne bruges som grundlag til en multidisciplinær behandlingsstrategi.

Heldagskurset vil også kort omfatte to andre store hovedpinesygdomme, spændingshovedpine og post-traumatisk hovedpine (hovedpine efter hjernerystelse).

Læs evt. nærmere om behandling af migræne hos voksne i almen praksis på  Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

PRAKTISK INFORMATION

Dato
Lørdag 29. oktober 2022  fra kl 9-16.30

Lokation
Tivoli Hotel & Congress Center, København V.

Pris
2000 kr.

Back To Top