skip to Main Content
Danske Osteopater
Resultatopgørelse 2019/2020 Periode: 01.04.19 – 31.03.20
Indtægter

Medlemskontingent/kurus via web

 

1.038.747

Omsætning i alt 1.038.747
 

Udgifter:

Honorar Bestyrelse

 

 

301.534

Gaver 15.868
Rejseudgifter EFFO og DO regi 101.637
Kursus regi 70.978
Annoncer og reklame 151.079
Markedsføring tøj 44.643
Kontorartikler 1.618
Bestyrelsesmøder + PR møder 93.365
Julefrokost -4.470
General forsamling 59.328
Porto og gebyrer 16.716
Bogholderi 5.670
Advokat 9.600
Forsikringer 120.968
Kontingenter 13.094
Hjemmeside og software 22.196 1.023.824
Periodens Resultat 14.923
Balance
Aktiver:

Bankkonto 31.03.20

 

107.130

Kursus Bankkonto 31.03.20 12.001
Aktiver i alt: 119.131
 

Passiver:

Egenkapital, primo

 

 

98.538

Kreditor, afsat bogholderi 5.670
Periodens Resultat 14.923
Egenkapital, ultimo 119.131
Passiver I alt: 119.131

 

 

Downloads:

Back To Top