skip to Main Content

Profil info

Beskrivelse af profil

Jeg er født i 1985 og bor på Amager sammen med min kone Karen og vores søn. Jeg er uddannet fysioterapeut fra Professionshøjskolen Metropol i januar 2010 og har efterfølgende taget en række opkvalificerende kurser inden for muskuloskeletal fysioterapi, dynamisk stabilitet, idrætsfysioterapi, akupunktur og kinesiotape. Siden september 2011 har jeg været i gang med den 5-årige deltidsuddannelse som osteopat. Jeg blev i september 2016 færdig med denne uddannelse og kan derfor kalde mig for diplomuddannet Osteopat (D.O).  Jeg har i hele min karriere som fysioterapeut arbejdet som selvstændig i privat regi.
Ved siden af mit arbejde på klinikken underviser jeg de fysioterapeutstuderende ved Professionshøjskolen Metropol i København i alle de fysioterapeutiske fag. Dette har været en sidebeskæftigelse siden efteråret 2011. Herudover har jeg tidligere varetaget patienters interesser på europæisk plan som formand for ungdomsafdelingen i EFCCA (European Federation of Colitis and Crohns Associations).
Min behandlingstilgang er meget helhedsorienteret – enkelte vil kalde den holistisk. Jeg prøver ved hjælp af de rette spørgsmål, en biomekanisk tilgang og relevante kliniske tests, at finde frem til ikke bare selve skaden, men forhåbentlig også den tilgrundlæggende årsag til skaden. Informationsudveksling imellem patient og behandler er en vigtig del af både undersøgelsen og behandlingen, hvorfor jeg sætter denne utrolig højt.

Navn

Daniel Sundstein

Titel

Osteopat D.O. M.R.O.DK. og fysioterapeut P.B.Sc.

Klinik

Klinik KropsVærkstedet

Region

Region Hovedstaden

Adresse

Frederiksberg Allé 27B

By

Frederiksberg C

Postnummer

1820

Telefon Arbejde

42610110

Email

daniel@kropsvaerkstedet.dk

Hjemmeside

http://www.kropsvaerkstedet.dk

Udannelsesstatus

Jeg er færdiguddannet

Social (LinkedIn)

https://www.linkedin.com/in/daniel-sundstein-a8a23367/

Back To Top